Un canvi de llenguatge: de l’adolescència a ledat adulta

El llenguatge corporal dels adolescents s'allarga fins que acaben els estudis i pot ser una de les dificultats per incorporar-se al món laboral.
Una de les dificultats amb què es troben molts joves que volen accedir al mercat laboral és que no estan avesats a utilitzar els registres de comunicació propis dels adults i de l’entorn professional. La forma de parlar, de moure’s i de vestir reflecteixen la informalitat i la rebel·lia de l’adolescència, difícil d’encaixar en la majoria de les empreses. Vam parlar d’això a la secció de Comunicación no verbal de Para Todos la 2 del passat 24/9/12.