2 results for tag: mans


Gestos seductors: Canells en acció

Els canells tenen un paper rellevant en el ritual de seducció, especialment per a les dones, que utilitzen aquesta reduïda zona del cos per realitzar moviments que van de la timidesa a la més intensa sensualitat. No és estrany que la gesticulació femenina mostri amb freqüència les mans caigudes, exhibeixi la fina pell de l'avantbraç interior o adopti uns moviments dolços i ondulats. Perquè els canells femenins tenen en general més flexibilitat i són menys robusts que els dels homes. Com en el ritual de seducció es tendeix a accentuar les característiques diferenciadores de cada sexe, els moviments del canell prenen un paper ...

Les mans reforcen el teu missatge en parlar en públic

Afirma Carmine Gall al seu llibre Talk like TED que els gestos amb les mans són absolutament necessaris, entre altres coses perquè augmenten la confiança del públic en el ponent. A més, comenta Gall, hi ha estudis que demostren que els gestos, el pensament i el llenguatge estan connectats.  Però per  què serveixen exactament els moviments de les mans que ens acompanyen en parlar? Tenen diferents funcions i és molt freqüent que en un sol gest en compleixi diverses d'elles. Aquests gestos són anomenats “coverbals” perquè acompanyen la paraula o “gestos batuta” per la seva semblança amb els moviments d'un director d'orquestr...