1 result for tag: Madrid


Cursos de LNV a Madrid i Barcelona

Probablement ja has fet algun curs d'oratòria. Ara ja saps planificar la teva intervenció, seleccionar els missatges clau, organitzar-los i acompanyar-los de mitjans audiovisuals. Si és el teu primer contacte amb l'art de parlar en públic, aquesta és la forma ideal de començar perquè et donarà seguretat i confiança. Una de les claus de la persuasió i de l'autèntica connexió amb el teu públic està en el "no verbal", perquè és el que es percep com més autèntic, més espontani i sincer. I al mateix temps, cal tenir control sobre el que comuniquem i moure'ns segons el grau de formalitat que requereixi l'ocasió. Per falta de consciè...