Practica l’escolta activa

Saber escoltar i transmetre-ho a través del llenguatge no verbal farà que les nostres converses siguin molt més agradables i augmentarà el nivell de comunicació entre tots nosaltres.

 L’escolta activa és la més completa, la que ens permet comprendre el missatge de l’altre i empatitzar, demostrar que ens interessa el tema o la persona amb qui estem parlant. Si sabem escoltar de manera activa, connectem millor amb la gent, generem més confiança i caiem bé. Som més seductors.

El gest més evident d’escolta activa, la mirada

El contacte visual és una mostra clara d’estar escoltant, s’escolta amb els ulls més que amb les orelles. Mirar atentament vol dir que estem disposats a rebre informació, però també ens serveix per observar el llenguatge no verbal de l’interlocutor: gestos de nerviosisme, expressió al rostre, manifestació de determinades emocions, indicis d’engany o dissimulació, etc. D’altra banda, el parpelleig és un signe d’atenció. Serveix per fixar la imatge i la informació que rebem. Els ulls també han de ser expressius i participar d’aquest intercanvi.

També indiquen escolta activa els moviments d’assentiment amb el cap. Transmeten que estem seguint i animen l’altre a seguir. No necessàriament han de significar acord. Inclinar el cap també és un senyal d’estar disposat a escoltar i a fer-ho amb amabilitat i paciència.

L’expressió del rostre mostra signes d’empatia

Si una veïna m’explica la greu malaltia del seu marit, li mostraré comprensió però també preocupació pel que li passa,  segurament arrufaré les celles com ella i faré ganyotes de disgust o tristesa. En canvi, si el meu fill m’explica l’excursió del cole amb entusiasme l’escoltaré amb els ulls oberts de bat a bat i somrient, fins i tot fent gestos amb les mans i els braços. L’expressió del rostre no només ens permet demostrar que entenem el missatge sinó que compartim les emocions, i això és el que ens permet una autèntica comunicació.

També amb el cos cap endavant i les mans en una posició oberta i relaxada transmetem empatia. Però cal evitar situar les mans darrere, a les butxaques o creuar-les.

Però el que parla…

Ha de buscar també la mirada del que escolta i tenir una actitud corporal oberta i activa per provocar interès en el seu missatge. A més, ha de tenir la capacitat per llegir els missatges que emet el seu interlocutor per poder veure l’efecte de les seves paraules i adaptar-se constantment a la conversa. Detectar senyals d’incomprensió o fatiga i, també a través de senyals no verbals, intentar captar la seva atenció, fer una pausa, o cedir el torn de paraula.

Donar mostres d’estar escoltant no és només facilitar l’intercanvi d’informació, no es tracta només d’una qüestió pràctica. Escoltar activament és una forma de seducció, perquè estem donant valor al missatge que transmeten i, sobretot a la persona. Fem sentir que el que diu és important, que el tenim en compte i això sempre és un afalac, encara que no hi estiguem d’acord i després hàgim de rebatre-ho.

No donem mostres de desinterès, d’impaciència o de desdeny quan escoltem perquè el més probable és que perjudiquem la conversa i la relació.

Accedeix al vídeo de Para Todos la 2 on parlem dels gestos d'escolta activa.