Obediència i docilitat en els nostres gestos

La nostra personalitat es reflecteix a través del llenguatge no verbal.

Els moviments, els gestos, el to de veu o el comprtament visual ens poden donar informació sobre la personalitat d’un individu. També ens poden indicar quina actitud té cap a una situació o una persona en concret. Quins senyals ens poden indicar que una persona té una actitud dòcil i amb poca tendència al comportament dominant? 

Podeu veure’n alguns en el program Para todos la 2 d’ahir 21 de novembre.

Teresa Baró_ Para todos la 2_ 21_11_11_ gestos de submissió i docilitat

En l'encaixada podem percebre si una persona és més aviat dòcil, dominant o segura.