Les posicions del poder

En definitiva, del que es tracta és de dominar i protegir el territori. I tant la capacitat com el desig de fer-ho es manifesten amb la posició corporal, ja sigui drets o asseguts. Pots veure-ho en el programa Para todos la 2 d’avui.

Les posiciones del poder

Cames separades i mans a la cintura, una de les posicions de domini