L’efecte Pinotxo

Comentem l’estudi de la Universitat de Granada que, aplicant la termografia, ha demostrat que quan mentim disminueix la temperatura del nas.

Com ens pot ajudar això a detectar la mentida? Què passaria si tots poguéssim saber exactament si l’altre menteix? Ens interessa realment conèixer sempre la veritat?