Les mans reforcen el teu missatge en parlar en públic

Afirma Carmine Gall al seu llibre Talk like TED que els gestos amb les mans són absolutament necessaris, entre altres coses perquè augmenten la confiança del públic en el ponent. A més, comenta Gall, hi ha estudis que demostren que els gestos, el pensament i el llenguatge estan connectats. 

Però per  què serveixen exactament els moviments de les mans que ens acompanyen en parlar? Tenen diferents funcions i és molt freqüent que en un sol gest en compleixi diverses d’elles.

Aquests gestos són anomenats “coverbals” perquè acompanyen la paraula o “gestos batuta” per la seva semblança amb els moviments d’un director d’orquestra.

Les mans acompanyen, il·lustren, emfatitzen, transmeten emocions, connecten amb el públic i, a més, marquen un estil de comunicació propi i identificatiu del ponent.

Per això és important utilitzar aquest recurs amb mestratge i naturalitat. Pots veure exemples en el video del programa de TVE “A Punto con la 2” del dia 8 de febrer de 2016.