La tecnologia influeix en la nostra comunicació no verbal

Els avanços en tecnologia ens permeten cada dia comunicar-nos més ràpida i fàcilment, però al mateix temps, han modificat també els nostres gestos i la nostra forma de comunicar-nos. I, encara que la quantitat d’interaccions que duem a terme ha augmentat de forma notable, hi ha situacions en què la qualitat ha disminuït.

L’auge de les noves tecnologies té els seus avantatges. Per exemple, facilita la comunicació a les persones introvertides, els qui es poden mostrar més obertes i segures a través d’aquests canals. No obstant això, també té inconvenients com la pèrdua del contacte amb l’entorn o la pèrdua de capacitat de concentració en una conversa.

Amb l’ús de les noves tecnologies apareixen també nous gestos de cortesia com llevar-te els cascos i apartar el mòbil quan parles amb algú.Comunicación y nuevas tecnologías - Teresa Baró - 4-5-15

Accediu al video per saber com influeix la tecnologia en la nostra comunicació