La importància de la imatge professional

Els empleats constitueixen una de les vies principals de transmissió d’imatge de l’empresa. En aquest article s’analitza el paper d’aquesta imatge col·lectiva i la necessitat de marcar unes pautes d’indumentària en tots els nivells de l’organització.

Valores mediante la imagen publicat a i&n (junio 2008)