Graella d’exploració per a la preparació de presentacions

Eina que et pots descarregar per a la preparació d’una presentació. Abans de preparar un powerpoint, mira d’omplir els quadres de la graella.