Els gestos vulgars a la nostra cultura

Igual que hi ha un vocabulari o una forma de parlar que considerem vulgars, també hi ha certs moviments o gestos que no estan ben vistos en la nostra societat. És a dir que la comunicació no verbal també té diferents registres i és important conèixer-los per poder-nos adaptar a cada situació.

Què és una comunicació no verbal grollera?
Una persona és vulgar per com es mou o com gesticula?
¿Gesticular massa en un país llatí com el nostre és considerat ordinari o és necessari per expressar-nos amb passió?

Responem a aquestes i altres qüestions i veiem alguns exemples de gestos grollers en dones o en homes i de manca de modals a taula a la secció no verbal de Para todos la 2 d’avui, on hem parlat de gestos molt informals, ordinaris, grollers o considerats de mala educació.

Accedeix al vídeo de Para Todos la 2 on parlem dels gestos grollers