El valor del silenci

Els silencis tenen el seu efecte en la nostra vida. Callar davant d’una injustícia té les seves conseqüències i també ens parla de la persona que calla. Callar per no delatar un amic pot ser una mostra de generositat. I romandre en silenci quan tens informació important que pot beneficiar a algú té un altre. Hi ha silencis individuals i col · lectius. Hi ha silencis voluntaris i altres obligats. Imposar silenci és una forma d’exercir el poder.
En fi, el món dels silencis és gairebé tan complex com el de les paraules.

Accede al vídeo de Para Todos la 2 donde hablamos del valor del silencio.

Avui a la secció de Comunicació No Verbal hem vist la importància del silenci en una conversa, en un discurs i a la nostra relació amb el món.