El poder de la paraula

Recomanacions per aconseguir una expressió precisa, clara i convincent. Aplicable als textos escrits i a l’expressió oral. Article publicat a la revista IURIS el febrer de 2009.