Crosses lingüístiques, pleonasmes i altres joies

¿Què és una crossa lingüística? Una paraula o expressió que ens ajuda a avançar en el discurs i que aporta poc o nul significat. Se sol repetir al llarg del text.

¿Què és un pleonasme? Una redundància, una repetició. “Persones humanes” és un pleonasme. La paraula “persones” ja porta implícit l’atribut “humanes”.

En l’expressió oral fem servir sovint aquests recursos però no sempre són necessaris. La seva repetició, a més, causa cansament en el receptor i mostra pobresa de recursos expressius de l’emissor. El pitjor de tot és que l’usuari no s’adona que amb aquest “vici” castiga el seu públic, i per això li resulta difícil corregir el seu hàbit.

Si has de parlar en públic et recomano preparar bé el tema i assajar en veu alta: et permetrà més fluïdesa a l’hora de parlar. No dubtaràs tant i no hauràs de pensar quina és la paraula més adequada a mesura que avances en el discurs. Et recomano que gravis l’assaig, escoltis atentament les expressions utilitzades i prenguis nota de les que més repeteixes. Tenir-ne consciència és el primer pas per poder eliminar-les.

Aquí tens un interessant article amb un llista de les més freqüents en castellà.