305 results for author: Teresa Baró


Classe d’oratòria

Inici d'un curs d'oratòria organitzat per Icómpani.

Col·laboració a la revista “Secundèria”

L'escola i la universitat comencen a prendre consciència de la importància de dominar les tècniques d'expressió en públic. Si ets estudiant, aquí trobaràs els 10 consells bàsics per tenir èxit en els teves intervencions.

La importància de la imatge professional

Els empleats constitueixen una de les vies principals de transmissió d'imatge de l'empresa. En aquest article s'analitza el paper d'aquesta imatge col·lectiva i la necessitat de marcar unes pautes d'indumentària en tots els nivells de l'organització. Valores mediante la imagen publicat a i&n (junio 2008)

Què en faig de les mans, quan parlo en públic?

Una de les dificultats que  tots hem tingut alguna vegada en parlar en públic és saber on posar les mans, què fer-ne, com moure-les. Als cursos d’oratòria és gairebé la primera pregunta que sorgeix: com he de moure les mans? La gesticulació és una part fonamental de la nostra comunicació. Fins i tot si parlem sols, gesticulem; i és que els moviments del cos acompanyen inevitablement les nostres paraules. Quan estem en silenci, les mans resten en silenci: reposen sobre les nostres cuixes, als costats del cos, a les butxaques o creuades sobre el pit. Però en el moment que comencem a parlar, inicien una dansa particular diferent en ...

Com ser tot un senyor

¿Queden cavallers en el s XXI? Quines pautes de cortesia distingeixen l'home d'avui? Així ho veu la revista Perfecto caballero (maig 2007).