1 result for tag: crosses lingüístiques


Les maleïdes crosses lingüístiques. Com eliminar-les?

  Les crosses lingüístiques són expressions innecessàries, buides de significat, que es repeteixen molt en la conversa, per costum o com a suport en parlar: bé, val..., i tal..., és a dir, vull dir, no?, etc. Se'n diuen crosses lingüístiques perquè, com les crosses, ens ajuden a “caminar” en el discurs o en la conversa. Són més freqüents quan estem nerviosos, parlem en públic o no sabem què dir en una conversa. Quan es repeteixen moltes vegades acaben sent autèntics tics verbals. Són molestes per al receptor i un reflex d'una certa inseguretat de l'emissor en parlar. L'oient percep que l'interlocutor no té clar el ...