Els llavis també parlen en silenci

Els llavis són una de les parts més belles de la nostra cara, i a més una de les més expressives. Només cal veure l’exemple de José Mourinho, l’home dels mil rostres o, més ben dit, l’home dels mil llavs. I és que aquest òrgan no és només l’entrada de l’aparell digestiu o un reclam sexual.

Els llavis són també una important eina de comunicació oral, ja que ens permeten crear sons com la B o la P, i de comunicació no verbal. Per aquest últim motiu els personatges públics sobretot, però nosaltres també, hem de vigilar molt com movem els llavis perquè amb ells estem transmetent missatges molt concrets.

Accedeix al vídeo per saber més sobre els usos i significats dels llavis