El poder de les aixelles

Sovint menyspreades, avui reivindiquem el paper fonamental de les aixelles en la comunicació no verbal.

És obvi que, per qüestions d’higiene i vestimenta, aquesta part del cos, que en la nostra cultura gairebé sempre està coberta, pot fer mala olor. Però també és cert que les aixelles poden fer molt bona olor i fins i tot desperten el nostre interès sexual.

En el programa d’aquesta setmana repassarem el paper que han tingut les aixelles al llarg dels anys i veurem també com aquesta part del cos compleix una funció de senyalització química més important en les nostres relacions amb els altres del que creiem.

@pickywallpapers

Accedeix al vídeo per saber més sobre el poder de les aixelles.